Kam umístit kurník

Kam umístit kurník a co je třeba připravit?

Každý si zaslouží pěkný a útulný domov, což platí i u slepic. Vytvořit ideální bydlení pro tato zvířata je základ, nicméně při umístění kurníku je potřeba dodržet pár zásad, díky kterým pak budou vaše slepice zdravé, spokojené a v bezpečí. Jak a kam umístit slepicím jejich bydlení se tak dozvíte v tomto článku.

Výchozím bodem je, že by kurník měl být v prvé řadě suchý a čistý. Slepice by v něm měly mít vyčleněné místo pro odpočinek a kladení vajíček. Nezapomeňte ani na dostatečné zabezpečení kurníku, protože se slepice často stávají kořistí škodné.

Stěžejní bodem při umístění kurníku je volba místa. Slepice jsou zvířata, která hůře snáší tropické teploty a pobyt na přímém slunci. Proto je vhodné umístit kurník na místo, kde budou mít slepice dostatek stínu (například u ovocného sadu). V opačném případě byste mohli svým slepicím uškodit, neboť by se u nich mohl projevit tepelný stres či apatie, přičemž oba tyto závažné problémy mohou končit i úhynem zvířat.

Myslete ale také na to, že slepicím škodí nadměrné vlhko nebo pobyt v blátivém prostředí. Takové oblasti znamenají parazity, plíseň a různé s tím spojené nemoci.

Pokud jste vášnivými zahradníky, určitě oceníte, když vám slepice prohnojí půdu. V takovém případě umístěte kurník blízko aktuálně nevyužívaných záhonů nebo záhonů, kde jste úrodu již stihli sklidit – pokud by totiž kurník stál vedle využívaných záhonů, mohly by vám slepice úrodu zničit a pracně obdělané záhonky rozhrabat.

Jedním ze základních pravidel při umístění kurníku také je, že vchod a okno pro slepice by měl být umístěn na jihovýchod, resp. jih či východ, čímž se zabrání proudění studeného vzduchu a srážek do kurníku. Vyhněte se tedy severní, chladné straně.

Dalším pravidlem je, aby byl kurník postaven na rovině. Je to vhodné nejen pro pohyb slepic, neboť častý pohyb z kopce a do kopce by slepice mohl nadměrně vyčerpat, ale umístění na rovném terénu je pohodlné i pro vás. Zároveň u vyrovnaného kurníku nedochází ke kroucení a sesedání jeho konstrukce.

V této souvislosti doporučujeme i použití dlaždic pod nohy kurníku. Nejenže dlaždice vyrovnají terén, ale primárně se zamezí tomu, aby dřevěné nohy kurníku stály přímo na trávě.